بارداری تاثیر به سزایی بر اندازه غده تیروئید و نحوه عملکرد آن دارد. در طی دوران بارداری غده تیروئید بیش از پیش تحریک می شود که نتیجه آن تغییر در غلظت هورمون های تیروئیدی می باشد از این روارزیابی های سه ماهه از چگونگی عملکرد غده تیروئید (به ویژه در افرادی با سابقه مشکلات تیروئید) در طی دوران بارداری ضروری است چراکه اختلال در عملکرد صحیح غده تیروئید می تواند با زایمان ناموفق و ایجاد نقایص عصبی در نوزاد در ارتباط باشد.

آگاهی از تغییرات غلظت طبیعی هورمون های تیروئیدی در دوران بارداری، درمان با استفاده از مکمل ها را ممکن می سازد.