آزمایش غربالگری سه ماهه دوم که با استفاده از نمونه خون مادر انجام می شود اطلاعات مفیدی در خصوص سلامت جنین شما را در اختیار پزشک قرار می دهد. این غربالگری در هفته های 20-15 بارداری انجام می شود. با استفاده از این آزمایش ریسک ابتلا به ناهنجاری های ذیل در جنین مورد ارزیابی قرار می گیرد:

  • ناهنجاری در شکل گیری و توسعه مغز، نخاع، بافت ها وسیستم عصبی مرکزی جنین. مانند ناهنجاری اسپینا بیفیدا و آنسفالی (عدم تشکیل بخشی از مغز یا تمام آن)
  • اختلالات ژنتیکی مانند سندروم داوون و ناهنجاری های کروموزومی

چه مارکر هایی در این آزمایش ارزیابی می شوند؟

  • آلفا فیتوپروتئین: پروتئین تولید شده توسط کبد جنین
  • استریول غیر کنژوگه: پروتئین تولید شده توسط جفت و کبد جنین 
  • گنادوتروپین جنینی انسان(HCG): هورمون تولید شده توسط جفت
  • Inhibin A:  هورمون تولید شده توسط جفت

 

آزمایش غربالگری سه ماهه دوم به تمام زنان باردار توصیه میگردد به ویژه اگر یکی از موارد ذیل در فرد وجود داشته باشد:

  • بارداری در سنین بالای 35 سال
  • وجود سابقه ی نواقص مادرزادی خانوادگی
  • دارا بودن فرزند مبتلا به نقایص مادرزادی
  • ابتلا به دیابت نوع 1 وابسته به انسولین (پیش از بارداری)