نام آزمایش:

مطالعه کروموزومی روی خون محیطی Chromosomal Study on Peripheral blood

نمونه مورد نیاز:

5-3 سی سی  خون هپارینه استریل

نحوه ارسال نمونه:       

نمونه توسط  بیمار یا همراه به آزمایشگاه تحویل داده شود در صورت مسافت دور با پست پیشتازمدت 2 روز ارسال گردد. آزمایشگاه دارای سرویس جمع آوری نمونه در بسیاری از شهرستانها میباشد قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه تماس گرفته و هماهنگی لازم انجام شود.

مدارک مورد نیاز:  

اطلاعات در مورد علت مراجعه، جنس،سن، سابقه بارداری های دیگر در زوج یا والدین

معرفی بیماری:     

این آزمایش به منظور تشخیص کلیه اختلالات تعدادی و ساختاری کروموزوم ها و یا تععین ساختار کروموزوم های جنسی فرد انجام می گیرد

1-کشت روتین 72 ساعته با PHA در دو ظرف مجزا

2-هاروست وتهیه حداقل 6 لام میکروسکوپی

3-بندینگ و رنگ آمیزی

4-مطالعه حداقل 20سلول از مجموعه لامها و آنالیز حداقل پنج سلول با بزرگنمایی با کیفیت حداقل 550 بند در هاپلویید

5-عسکبرداری با حداقل 5 عکس دیجیتالی و کاریوتایپ دو تا عکس ها

6-جواب نهایی ارزیابی 3سوپر واریزر علاوه بر تشخیص مطالعه کننده رد می شود

جواب کتبی با کاریوتایپ تحویل می گردد

در چه مواردی این تست درخواست میشود؟

عقب ماندگی ذهنی،آنومالی های مادر زادی،تاخیر در رشد و نمو،سابقه سقط و یا مرده زایی،ابهام جنسی،اختلال کروموزومی در فرزند،اوتیسم،نازایی و یا عدم رشد  صفات ثانویه جنسی

نحوه درخواست تست

بررسی کروموزمی (کاریوتایپ) خون محیطی

مدت زمان جوابدهی

 3الی 4 هفته

در صورت نیاز به رنگ آمیزی های خاص از قبیل C-Banding یا NOR-Banding مدت زمان جوابدهی طولانی تر میگردد.