آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری به طور شبانه روزی در منزل می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن:

      09123980254   خانم امامی

      09196831176   خانم لواسانی

      09194675485   آقای رجبی