آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن:

                0912 398 0 254   خانم امامی

                0919 683 11 76   خانم لواسانی

                0919 467 54 85   آقای رجبی