آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری به طور شبانه روزی در منزل می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن: 3980254 0912 امامی