آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن:

   

 خانم امامی:09123980254   

آقای رجبی: 09194675485

خانم لواسانی:09196831176

خانم محسنی: 09125935282

آقای محمدیان: 09124988214