پروتئین S100 خانواده ای از پروتئین های متصل شونده به کلسیم است که باعث تغییر بیان برخی سلول ها می شوند. حداقل 20 پروتئین S100 مختلف وجود دارد. عملکرد این گروه از پروتئین ها ترشح خارج سلولی و سیگنالینگ داخل سلولی است.

پروتئین S100 به طور طبیعی در سلول های Schwann، ملانوسیت، غضروف، سلول های چربی، ماکروفاژو سلول های لانگرهانس وجود دارد. همچنین ممکن است این پروتئین ها در سلول های اپیتلیالی پستان نیز مشاهده شوند.

پروتئین S100 در بسیاری از فرایندهای داخل و خارج سلولی نقش دارد که از آن جمله می توان به فعالیت های تنظیمی در فسفریلاسیون پروتئین ها، فاکتورهای رونویسی، هموستاز کلسیم، پویایی اجزا اسکلت سلولی، فغالیت آنزیمی، رشد و تمایز سلول و پاسخ التهابی اشاره کرد. به نحوی که نقش S100 A7 و S100 A15 در شرایط التهابی پوست مانند پسوریازیس به اثبات رسیده است.

عمده ترین مزیت بررسی پروتئین های S100 استفاده ازآن ها به عنوان مارکر در تشخیص تومور و تمایز اپیدرمی است؛ همچنین در تشخیص ملانوما، 100% موارد ابتلا به شوانوما و نوروفیبروبلاستوما و تشخیص التهاب بسیار موثر است.

از جمله پروتئین های خانواده S100 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

S100A4: فاکتور توسعه دهنده متاستاز در سرطان سینه

• A100A6: افزایش بیان تنظیمی در بیماری آلزایمر، اسکلروزیس و ملانوما

• S100A7: افزایش بیان در التهاب و بیماری های پوستی مانند درماتیت

 

 

• S100A8: افزایش بیان در بیماری های مزمن التهابی

• S100A9: افزایش بیان در بیماری های مزمن التهابی

• S100A10: مشارکت در ایجاد بدخیمی، افزایش بیان در سرطان آنافیلاتیک تیروئید

• S100A13: موثر در آلرژی

• S100A14: افزایش بیان در سرطان تخمدان، پستان و سرطان های مجاری ادراری

• S100P: مارکر جهت تشخیص سرطان پانکراس

بررسی پروتئین S100 با بالاترین دقت و در کوتاهترین زمان در بخش ژنتیک آزمایشگاه فردا به انجام می رسد.