مشاوره در موارد:

 • ازدواج های فامیلی
 • بارداری پیش از 18 سالگی و بالای 35 سالگی
 • اختلالات رشدی ورفتاری
 • اختلالات متابولیک و سوخت وساز بدن
 • معلولیت ونقایص مادرزادی جسمی و عقب ماندگی های ذهنی
 • بیماری های عصبی و عصبی- عضلانی مزمن و پیش رونده
 • رویارویی مادر باردار با عواملی چون اشعه، عفونت، مواد شیمیایی
 • سرطان ها، دیابت و بیماری های مادرزادی قلبی
 • اختلال در روند بلوغ
 • ابهام تناسلی
 • شناسایی افراد ناقل ژن بیماری هایی مانند تالاسمی، هموفیلی و کم خونی داسی شکل
 • نگرانی از خطر بروز مکرر یک بیماری فامیلی
 • نازایی، سقط های مکرر و مرده زایی
 • تعیین جنسیت، تشخیص اختلالات کروموزومی
 • تعیین هویت و ابویت(Paternity)