لیستریوز از جمله مسمومیت های غذایی است که بر اثر مصرف غذای آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز و ورود این باکتری به دستگاه گوارش ایجاد می شود. در نتیجه ی ابتلا به عفونت لیستریوز در دوران بارداری، به سبب عبور این باکتری از جفت، احتمال سقط جنین، التهاب جفت، عفونت در نوزاد، سقط جنین و مرده زایی وجود دارد.