هپاتیت به معنای التهاب کبد است. این بیماری می تواند به صورت خود محدود شونده بوده ویا گسترش یافته و به ایجاد فیبروز و سرطان کبد منجر شود.

شایع ترین علت ایجاد هپاتیت، عفونت ویروسی است اما عواملی مانند الکل، برخی داروها وبیماری های خود ایمنی نیز می توانند در ایجاد این بیماری موثر باشند.