راهنمـای استفـاده از سـامانه

جهت بهره‌گیری از سامانه، با استناد به برگه آزمایش، می‌بایست ابتدا نام تک تک آزمایش‌های خود را در قسمت جستجو وارد کرده و سپس کمینه و یا بیشینه آن را مشخص نمایید.

در انتها بر روی دکمه نمایش نتایج کلیک کنید.

اطلاعات سامانه راهنمای نتایج صرفاً به منظور افزایش آگاهی در خصوص پارامترهای آزمایشگاهی بوده و هرگونه تفسیر و تشخیص بیماری به عهده پزشک معالج خواهد بود.