Consumption Coagulopathy

انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر عبارت‌ است‌ از یک‌ اختلال‌ جدی‌ در مکانسیم‌های‌ انعقاد خون‌، که‌ منجر به‌ خونریزی‌ خارجی‌ یا داخلی‌ می‌شود. این‌ اختلال‌، عارضه‌ای‌ از بعضی‌ مشکلات‌ زمینه‌ساز دیگر به‌ شمار می‌رود. علایم‌ شایع‌ عبارتند از: خونریزی‌ در یک‌ یا چند نقطه‌ بدن‌. خونریزی‌ ممکن‌ است‌ شدید باشد. علایم‌ شایع‌ خونریزی‌ عبارتند از: استفراغ‌ خونی‌ یا مدفوع‌ سیاه‌ و قرمز /خونریزی‌ از مجرای‌ تناسلی‌ زنان‌ (جدا از خونریزی‌ عادت‌ ماهانه‌) / قرمز یا تیره‌ شدن‌ ادرار /بروز خون‌ مردگی‌ بدون‌ دلیل‌ / درد شدید شکم‌ یا کمر در نتیجه‌ خونریزی‌ داخلی‌ در اعضای‌ بدن‌ / تشنج(به ندرت)/ اغما(به ندرت)