آزمایشگاه پاتـوبیـولـوژی و ژنتیک فـردا

آزمایشگاه فردا به عنوان یکی از مـراکز تشخیص سریع، خدمـات بسیاری را به پزشکان و بیماران ارائه می‌دهد.

ویـدئـو معـرفـی آزمـایشگاه فـردا
شنبه‌ - چهـارشنبـه

۱۹:۰۰ - ۶:۳۰

پنج‌شنبه

۱۳:۰۰ - ۶:۳۰

جمعه

تعطیل

در حال حاضـر تعطیل

آزمایشگاه پاتـوبیـولـوژی و ژنتیک فـردا

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا از دی ماه 1391 با هدف خدمت رسانی برتر و به کارگیری دانش روز دنیا در زمینه پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیت خود را آغاز نموده است.

مسئولین و مدیران این آزمایشگاه با به کارگیری تجارب و موفقیت های خود در آزمایشگاه های داخل و خارخ از کشور از یک سو، و همچنین ایجاد فضایی متفاوت،آرامش بخش و خاطره انگیز از سوی دیگر، همواره سعی در جلب رضایت مراجعین محترم را داشته اند.

Image
fardalab reception
Image
A woman is working with lab device

خـدمات آزمایشگـاه فـردا

آزمایشگاه فردا به عنوان یکی از مـراکز تشخیص سریع، خدمـات بسیاری را به پزشکان و بیماران ارائه می‌دهد.