نمونه گیری در منزل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل می باشد.

لازم به ذکر است:

  1. هزینه انجام آزمایشات مطابق نسخه درخواستی و براساس تعرفه محاسبه خواهد شد.
  2. در صورت داشتن بیمه پایه و تکمیلی هزینه آزمایش با بیمه محاسبه خواهد شد.
  3.  ارسال جواب از طریق ایمیل، واتساپ، پیک و مشاهده بر روی سایت آزمایشگاه امکان پذیر است
  4. جهت استفاده از اطلاعات علمی آزمایشگاه فردا می توانید به آدرس farda.lab در اینستاگرام و مقالات موجود بر روی سایت آزمایشگاه فردا مراجعه نمایید.

اطلاعـات تماس تیـم تخصصـی نمونه‌گیری در منزل آزمایشگاه فردا

متخصـصشمـاره تمـاس مستقیـم
سرکار خانم امامی09123980254
سرکار خانم محسنی09125935282
سرکار خانم آشنا09125270328
سرکار خانم کریمیان09390562360
سرکار خانم لواسانی09196831176
جناب آقای محمدیـان09124988214
جناب آقای رجبی09194675485
جناب آقای افشـار09380428058
جناب آقای کـریمی‌نیـا09128957268
جناب آقای بهادر09121995835
جناب آقای آب بخش 09126781821
سرکار خانم کریمی09197686049