بسته آزمایش‌های جامع
برای سلامتی...

با بسته‌های از پیش تعریف شده و دقیق آزمایشگاه فـردا، بدون نیـاز به دانش قبلی، پنل گروه آزمایش مورد نظر خود را پیدا کنید و از بدن خود آگاه‌تر باشید.

قدم به قدم

مراحل انجام سری آزمایش‌های آزمایشگاه فـردا

در آزمایشگاه فـردا، آزمایش‌های مختلفی بسته به جنیست، سن و نیاز شما به صورت گروهی و در قالب یک بسته تعریف شده است، که با توجه به نیاز شما، و با راهنمایی متخصین و پزشکان مجموعه به ترتیب مراحل زیر انجام می‌شود.

Image
lab
1

سری آزمایش‌های خود را انتخاب کنید.

از میان سری آزمایش‌های از پیش تعریف شده، با توجه به نیاز خود،‌آزمایش‌های مدنظر خود را انتخاب کنید.

2

انجام آزمایش در محل و یا در آزمایشگاه

با توجه به نیاز شما،‌مرحله انجام آزمایش در محل مد نظر شما و یا در محیط آزمایشگاهی قابل انجام است.

3

ارائه نتایج دقیق و پیشنهادها و مشاوره

پس از ارائه نتایج دقیق آزمایش، میتوانید از پزشکان مجموعه مشاوره گرفته و یا از سامانه راهنمایی هوشمند نتایج آزمایش بهره ببرید.

بـرای شمـا

آزمایش‌های خـون جامع، برای تمام سنین

در آزمایشگاه فـردا، سری آزمایش‌های جامعی برای تمام سنین، جنیست‌ها و با توجه به پیش‌زمینه شما تعریف شده است.

Image
lab