مردان

چکاپ هورمونی مردان

بررسی هورمون های جنسی مردان و تیروئید در این پنل قرار گرفته است و اطلاعات جامعی از وضعیت هورمون‌ها به شما ارائه میگردد.
مردان

چکاپ هورمونی مردان

بررسی هورمون های جنسی مردان و تیروئید در این پنل قرار گرفته و اطلاعات جامعی از وضعیت هورمون ها به شما می‌دهد

Image
چکاپ
تست هایی که در این پکیج آزمایش انجام‌ می گردد
هورمون محرک فولیکول (FSH)
هورمون لوتئینه کننده (LH)
هورمون تستسترون
هورمون تستسترون آزاد
آنتی بادی علیه تیروئید پراکسیداز (Anti TPO)
هورمون محرک تیروئید (TSH)
هورمون T3
هورمون T4
بررسی آهن ذخیره
قیمت پیکج آزمایش:
11752000 ریال