free testosteron

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- جهت بررسی سطوح تستوسترون در مردان یا زنان

- جهت بررسی علل مشکلات جنسی در مردان (ناباروری، اختلالات نغوظ، بلوغ زودرس یا تاخیری و خصوصیات ثانویه جنسی در مردان)

- جهت بررسی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS(در زنان

- اخیرا جهت بررسی یائسگی مردان استفاده می شود.

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

- هنگامی که مردان دچار ناباروری، مشکلات نغوظ، بلوغ جنسی(زودرس/ دیررس)باشند.

- هنگامی که در زنان ویژگی های مردانه مانند پر مویی (هیرسوتیسم) دیده می شود.

- ناباروری، آمنوره و خونریزی نا منظم

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آمادگی خاصی لازم ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

تستوسترون هورمون جنسی اصلی مردانه است. با این حال، هم در مردان و هم در زنان وجود دارد.

تستوسترون در مردان عمدتاً توسط بیضه ها و در زنان نیز مقادیر اندکی تستوسترون توسط تخمدان ها تولید می شود. لازم به ذکر است تستوسترون توسط غدد فوق کلیوی در هر دو جنس تولید می شود. تستوسترون باعث ایجاد ویژگی های جنسی ثانویه در دوران بلوغ در مردان می شود. در مردان بالغ، تستوسترون میل جنسی را تنظیم می کند و به حفظ توده عضلانی کمک می کند. اکثر تستوسترون به پروتئین های گلوبولین متصل کننده هورمون جنسی (SHBG) و آلبومین متصل می شود. بخشی از تستوسترون که محدود نیست به عنوان تستوسترون آزاد (Free Testosterone) شناخته می شود.

اندازه گیری تستوسترون می تواند به تشخیص علت تعدادی از بیماری ها در مردان مانند بلوغ تاخیری یا زودرس، اختلال نعوظ و تومورهای بیضه کمک کند. همچنین می تواند به ارزیابی شرایطی کمک کند که بر مردان و زنان تأثیر می گذارد، مانند کاهش میل جنسی، ناباروری و اختلالات هیپوفیز.

آزمایش Free Testosterone اغلب به عنوان یک آزمایش تستوسترون تام در زمانی که سطح تستوسترون پایین است، درخواست داده می شود. این آزمایش همچنین ممکن است زمانی تجویز شود که سطح SHBG غیرطبیعی باشد یا مشخص شود که فرد دارای شرایطی مانند چاقی، بیماری کلیوی یا اختلال تیروئید است که بر سطوح SHBG تأثیر می گذارد. در برخی موارد، Free Testosterone و Testosterone با هم انجام می شوند تا ارزیابی جامع تری از سطح تستوسترون حاصل شود.