Luteinizing Hormone

AsseyMethod: Elisa
Abbrevation: LH
Sector: Hormone 2
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 4˚c
Storage: 14 days at 4-25˚c
Test Name: Luteinizing Hormone
Normal Range: female follicular:1.1-11.1 Midcycle:17-77 Luteal:up to 14.7 postmenopausal: 11.3-39.8 oral contraceptive:up to 8 male:0.8-7.6

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

به منظور ارزیابی مشکلات ناباروری ویا سلامت اندام های تولید مثل نظیر تخمدان و بیضه

درزنان: جهت ارزیابی تخمک گذاری ،جهت ارزیابی عملکرد غده هیپوفیز

درکودکان: جهت ارزیابی بلوغ زودرس ویا تاخیر در بلوغ.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

برای زنان: زمانی که مشکلات ناباروری داشته باشید و یا سیکل قاعدگی سنگین ویا نامنظم داشته باشید.

برای مردان: زمانی که همسر شما دچار مشکلات باروری است و یا تعداد اسپرم درشما پایین است ویا حجم ماهیچه ویا کاهش توانایی جنسی هستید.

زمانی که پزشک شما علائم اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس را درشما تشخیص داده است.

زمانی که پزشک به بلوغ زودرس یا تاخیر در بلوغ کودک مشکوک است.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ممکن است درزنان روز خاصی از سیکل قاعدگی جهت انجام آزمایش توسط پزشک تعیین شود.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

 از هورمونهای مرتبط با تولید نسل است. Luteinizing Hormone (LH)

تحریک آن از تخمدان یا بیضه منجربه آزاد شدن تخمک از تخمدان درزنان ویا تستسترون درمردان میشود.

این آزمایش میزان LH درخون را اندازه گیری می کند.

LH توسط غده هیپوفیز تولید میشود، تحریک آن از تخمدان ویا بیضه منجر به آزاد شدن تخمک از تخمدان در زنان یا تولید تستسترون در مردان میشود. این آزمایش میزان هورمون LH درخون را اندازه گیری میکند.

LH توسط غده هیپوفیز تولید میشود. کنترل تولید LH سیستم پیچیده ای است که شامل هیپوتالاموس در مغز ،غده هیپوفیز، و هورمون های تولید شده توسط بیضه وتخمدان است.

در زنان در سن باروری چندین هورمون شامل LH, FSH ،Estrogen، Progesterone افزایش می یابد و در زما های خاصی از سیکل قاعدگی افت پیدا میکند.

چرخه قاعدگی در زنان دارای دو فاز لوتئل وفولیکولارهستند که هر فاز حدود 14 روز به طول می انجامد. در اواخر فاز فولیکولار ترشح LH, FSH افزایش می یابد ،این افزایش باعث تخمک گذاری شده و باعث پارگی فولیکول تخمک در تخمدان و آزاد شدن تخمک می شود.

 

درطی فاز لوتئالدر محلی که فولیکول تخمک پاره می شود جسم زرد ایجاد میشود.

ترشح LH باعث میشود جسم زرد شروع به تولید پروژسترون در بدن کند در این زمان سطح  LH, FSH کاهش می یابد، درحالی که غلظت پروژسترون واسترادیول افزایش می یابد.

چنانچه تخمک بارور نشود سطح هورمون ها پس از چند روز کاهش می یابد و قاعدگی شروع می شود وبا پایان یافتن آن دوباره چرخه شروع می شود.

با نزدیک شدن به سن یائسگی، عملکرد تخمدان کاهش می یابد و سرانجام متوقف می شود.

در مردان LH سلولهای لیدیگ بیضه را به منظور تولید تستسترون تحریک می کند.

سطح LH در مردان پس از بلوغ تقریبا ثابت است، چنانچه فرد دارای ازدیاد تستسترون باشد تاثیر منفی بر روی هیپوتالاموس و هیپوفیز رخ میدهد در نتیجه میزان LH در مدت کوتاهی پس از تولد افزایش یافته و سپس تا سطح بسیار پایینی افت می یابد.(6 ماهگی در پسران، 2-1 سالگی در دختران) در حدود 8-6 سالگی پیش از بلوغ سطح LH دوباره افزایش یافته وصفات ثانویه جنسی پدید می اید.