Testosterone

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تعیین سطح تستوسترون
  • تشخیص علت ناباروری و بلوغ زودرس یا تاخیر یافته در مردان
  • بررسی  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • ناباروری در مردان و اختلالات نغوظ
  • بلوغ زودرس یا تاخیر یافته در پسران
  • زنان با هیرسوتیسم، ناباروری و اختلالات قاعدگی

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

تستوسترون به عنوان یک هورمون جنسی مردانه شناخته می شود، اما زنان نیز مقادیر کمتری تستوسترون دارند. تستوسترون توسط بیضه، تخمدان و غدد فوق کلیوی ساخته می شود. در دوران بلوغ مردان، تستوسترون باعث رشد موهای بدن، رشد ماهیچه ها و عمیق شدن صدا می شود. در بزرگسالی، میل جنسی را کنترل می کند، توده عضلانی را حفظ می کند و به ساخت اسپرم کمک می کند. در زنان، تستوسترون برای رشد استخوان و ماهیچه ها مهم است.

اشکال مختلفی از تستوسترون در خون وجود دارد که ممکن است که برای تشخیص برخی مشکلات سلامتی اندازه گیری شود. بیشتر تستوسترون به صورت متصل به پروتئین است. این پروتئین ها مانع از استفاده بافت از تستوسترون می شوند که به کنترل میزان تستوسترون فعال در بدن کمک می کند. تستوسترونی که به پروتئین ها متصل نیست، تستوسترون آزاد نامیده می شود. تستوسترون آزاد روی بافت های تاثیر می گذارد.

این آزمایش همچنین به عنوان تومور مارکر برای تومورهای نادر بیضه و تخمدان استفاده می شود.