(Anti thyroid peroxidase antibody (Anti-TPO

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت تشخیص و نظارت بر بیماری های خودایمنی تیروئید

  • جهت تمایز بیماری های تیروئید خود ایمن از سایر اشکال بیماری های تیروئید جهت درمان

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • در صورتی که سایر آزمایشات مربوط به تیروئید بیانگر اختلال تیروئید باشد.

  • هنگامی که غده تیروئید بزرگ شده باشد.

  • در صورت وجود علائم ونشانه هایی از بیماری های تیروئید باشد. 

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Anti-TPO نوعی اتوآنتی بادی است. اتوآنتی بادی ها توسط سیستم ایمنی تولید می شوند و به بافت های طبیعی بدن حمله می کنند.

Anti-TPO به تیروئید پراکسیداز (آنزیمی در غده تیروئید که برای تولید هورمون های تیروئید مورد نیاز است) حمله می کند و مانع از فعالیت آنزیم TPO می شود که این به نوبه خود بر تولید هورمون های تیروئید تأثیر می گذارد.

تست آنتی بادی Anti-TPO برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز استفاده می شود. تعدادی از آنتی بادی های تیروئیدی وجود دارند که باعث بیماری تیروئید می شوند که Anti-TPO رایج ترین آنهاست. بررسی Anti-TPO به تمایز اختلالات خودایمنی تیروئید از غیرخودایمنی کمک می کند، که می تواند بر انتخاب نوع درمان تأثیر بگذارد. آنتی بادی های ضد TPO در خون 90% از بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیتوموتو و 60-80% از بیماران مبتلا به بیماری گریو وجود دارد. Anti-TPO با درجات مختلف التهاب در تیروئید مرتبط است. همچنین در 5-10% افراد سالم نیز سطح Anti-TPO افزایش می یابد.

این آزمایش اغلب همراه با تست آنتی بادی آنتی تیروگلوبولین انجام می شود که حساسیت و اختصاصیت را به شدت افزایش می دهد.