زنان

چکاپ رایج زنان کمتر از ۵۰ سال

چکاپ رایج + موارد مربوط به هورمون های جنسی زنان در این رده سنی، کم خونی، ویتامین ها، بیماریهای شایع ویروسی، باکتریایی و ... عملکرد ارگان هایی اساسی مانند کبد و کلیه و غده تیروئید نیز ارزیابی میشود.
زنان

چک‌آپ رایج زنان کمتر از ۵۰ سال

این چکاپ بر اساس سن و جنسیت شما به  بررسی سلول های خونی، بررسی آهن بدن، چگونگی متابولیسم و بررسی عملکرد ارگان های مختلف مثل کبد و کلیه شما و بررسی هورمون های جنسی زنانه در سنین باروری می پردازه

Image
کرونا
تست هایی که در این پکیج آزمایش انجام‌ می گردد
بررسی سلول های خونی
بررسی قند ناشتا
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی املاح معدنی خون
بررسی املاح معدنی خون
بررسی املاح معدنی خون
بررسی ویتامین های رایج
بررسی هورمون های جنسی
بررسی هورمون های جنسی
بررسی کم خونی
بررسی کم خونی
بررسی کم خونی
بررسی تیروئید
بررسی ادرار
بررسی ادرار
بررسی التهاب
قیمت پیکج آزمایش:
13377500ریال