(UA)Urine analysis

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت بررسی اختلالات متابولیک، کلیوی و عفونت های دستگاه ادراری

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

در موارد مختلفی کاربرد دارد از جمله: معاینات پزشکی، در صورت داشتن شکم یا کمر درد، تکرر ادرار یا ادرار دردناک، وجود خون در ادرار، 

 

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه ادرار

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

امادگی خاصی نیاز ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش برخی از محصولات جانبی متابولیسم طبیعی و غیر طبیعی، سلول‌ها، قطعات سلولی و باکتری‌های موجود در ادرار را شناسایی و اندازه‌گیری می‌کند. ادرار توسط کلیه ها تولید می شود، کلیه مواد زائد خون را تصفیه می کند و به تنظیم مقدار آب در بدن کمک می کند. از طرفی پروتئین ها، الکترولیت ها و سایر ترکیباتی را که بدن می تواند دوباره استفاده کند، حفظ می کند.

با تشخیص ناهنجاری های ادراری می توان چندین بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد. سطوح بالای غیر طبیعی گلوکز، پروتئین، بیلی روبین، گلبول های قرمز، گلبول های سفید، کریستال ها و باکتری ها می تواند نشان دهنده بیماری باشد. آنها ممکن است به دلایل زیر در ادرار حضور داشته باشند:  1) غلظت بالای این مواد در خون  که به داخل ادرار می ریزد 2) بیماری کلیوی که به موجب آن کلیه ها در فیلتراسیون نقص دارند 3) عفونت باکتری ها و گلبول های سفید .

یک آزمایش کامل ادرار شامل سه مرحله آزمایشی مجزا است: معاینه بصری، که رنگ، شفافیت و غلظت ادرار را ارزیابی می کند. معاینه شیمیایی، که از نظر شیمیایی تعدادی از مواد را آزمایش می کند که اطلاعات ارزشمندی در مورد سلامت و بیماری ارائه می دهد. و معاینه میکروسکوپی، که نوع سلول‌ها، قالب‌ها، کریستال‌ها و سایر اجزا (باکتری‌ها، مخاطی) را که می‌توانند در ادرار وجود داشته باشند، شناسایی و شمارش می‌کند. امروزه یک آزمایش معمول ادرار شامل معاینات بصری و شیمیایی است.