SGPT & SGOT

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تشخیص آسیب کبدی
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  •  زمانی که پزشک  علائم و نشانه هایی از آسیب کبدی را مشاهده کند.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش SGOT & SGPT اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
  • ورزش شدید و مصرف الکل از جمله عوامل مداخله کننده در آزمایش است.
  •  
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

در تشخیص آسیب های کبدی حساس ترین و رایج ترین آنزیم های تشخیصی آمینو ترانسفرازها هستند که عبارتند از:

  • Serum Glutamic-oxaloacetic Transaminase(SGOT) / AST
  • Serum Glutamic Pyruvic Transaminase(SGPT) / ALT

آمینوترانسفرازها باعث کاتالیز واکنش های شیمیایی در سلول ها می شوند که در آن گروه آمین از یک مولکول دهنده به مولکول گیرنده منتقل می گردد. به همین دلیل به آن ها آمینوترانسفراز گفته می شود.

SGPT یا آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) آنزیمی است که بیشتر در کبد و به مقدار کمتری در کلیه ها، قلب و ماهیچه ها یافت می شود.

عملکرد ALT تبدیل آلانین ، یک اسید آمینه موجود در پروتئین ها به پیروات ، یک واسطه مهم در تولید انرژی سلولی است .

هنگامی که کبد آسیب می بیند، ALT به جریان خون آزاد می شود، بنابراین غلظت قابل تشخیص در آزمایش خون افزایش می یابد. این اغلب قبل از بروز علائم واضح تر آسیب کبدی مانند زردی (زردی چشم و پوست) اتفاق می افتد.

آزمایش ALT به عنوان یک غربالگری اولیه برای کبد شما در نظر گرفته می شود. هنگامی که آسیب کبدی وجود دارد، سطح ALT افزایش می یابد. بنابراین، هرچه سطح ALT بالاتر باشد، آسیب کبدی بیشتر است. آزمایش خون ALT آسیب کبدی را تشخیص می دهد.

با این حال، آزمایش نمی تواند پیش بینی کند که آسیب کبدی چقدر می تواند شدید باشد. بنابراین، تست ALT می تواند برای نظارت بر پیشرفت بیماری کبد و ارزیابی اثربخشی درمان استفاده شود.

SGOT یا آسپارتات آمینو ترانسفراز  (AST)بیشتر در کبد و قلب و به میزان کمتری در ماهیچه و کلیه ها وجود دارد. به طور معمول مقدار کمی AST در جریان خون وجود دارد و در زمان آسیب به هر کدام از این بافت ها وارد خون می شود. برای مثال میزان غلظت سرمی آن در هنگام حمله های قلبی و مشکلات ماهیچه ای افزایش می یابد.

نتایج ALT معمولاً در کنار نتایج سایر آزمایش‌ها مانند آلکالین فسفاتاز (ALP)، گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) و        AST  به عنوان بخشی از پانل کبدی یا پانل جامع متابولیک (CMP)، به منظور کمک به تشخیص و غربالگری اختلالات  کبدی استفاده می شود.