زنان و مردان

چکاپ ورزشکاران

ورزشکاران پیش از شروع مکمل های غذایی-دارویی و در طول دوره مصرف، ارزیابی جامعی از نحوه عملکرد بدن و تاثیر تغذیه بر بدن خواهند داشت.
زنان و مردان

چکاپ ورزشکاران

Image
آژمایشات ورزشکاران
تست هایی که در این پکیج آزمایش انجام‌ می گردد
بررسی سلول های خون
بررسی قند خون ناشتا
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی هورمون های جنسی
بررسی هورمون های جنسی
بررسی هورمون های جنسی
بررسی هورمون های جنسی
بررسی فاکتورهای قلبی
بررسی فاکتورهای قلبی
بررسی هورمون های تیروئید
بررسی هورمون های تیروئید
بررسی هورمون های تیروئید
بررسی هورمون های تیروئید
در صورت مصرف دارو
در صورت مصرف دارو
در صورت مصرف دارو
ذخیره آهن
قیمت پیکج آزمایش:
22174500 ریال

 

بهتر است ورزشکاران پیش از شروع مکمل های غذایی-دارویی و در طول دوره مصرف، ارزیابی جامعی از نحوه عملکرد بدن و تاثیر تغذیه بر بدنشان داشته باشند، بدین منظور این پنل طراحی شده است.