Growth Hormone(GH)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • ارزیابی سطح GH

  • ارزیابی عملکرد هیپوفیز و نظارت بر اثربخشی درمان.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که کودکان رشد آهسته قد و یا تاخیر در رشد دارند.

  •  کاهش تراکم استخوان و یا قدرت عضلانی و نیز افزایش لیپیدها (در بزرگسالان) از جمله عوامل مرتبط با سطح GH است.

  • ارزیابی سطح هورمون رشد در بیماران ژیگانتیسم و آکرومگال

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • به ناشتایی جهت سنجش سطح GH نیاز است.
  • بیمار باید پیش از انجام آزمایش بخوبی استراحت کرده باشد.
  • استرس از جمله عوامل موثر بر سطح GH است.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش هورمون رشد (GH) برای بررسی کمبود هورمون رشد در نوجوانانی با قد کوتاه، تاخیر در بلوغ جنسی یا تاخیر رشد به کار می رود. همچنین از این آزمایش جهت بررسی سطوح افزایش یافته هورمون رشد در بیماران ژیگانتیسم و آکرومگالی (افزایش در ضخامت و عرض استخوان اما بدون افزایش قد) نیز استفاده می شود.

GH جهت شناسایی و پیگیری بیمار مبتلا به تولید هورمون رشد نابجا توسط نئوپلاسم استفاده می شود. در نهایت، اغلب به عنوان یک آزمایش غربالگری برای کم کاری یا پرکاری هیپوفیز استفاده می شود.

در افرادی با قد کوتاه بهتر است علاوه بر GH، میزان IGF-1 و IGF BP3 نیز اندازه گیری شود.

GH یا سوماتوتروپین از سلول های اسیدوفیل در غده هیپوفیز قدامی ترشح می شود و نقش اساسی در تعدیل رشد از بدو تولد تا پایان بلوغ دارد.

GH اثرات خود را بر روی بسیاری از بافت ها از طریق یک گروه پپتید به نام سوماتومدین اعمال می کند. نام دیگر تست IGF-1 ، سوماتومدین C (توسط کبد ساخته می شود و تاثیر زیادی بر روی غضروف دارد) است.

اگر ترشح هورمون رشد در دوران کودکی ناکافی باشد ممکن است موجب رشد محدود یا کوتولگی (dwarfism) شود.

برای نفی متغیرهای زمان در تست GH، می توان تست GH را 1 تا 1ساعت و نیم پس از خواب عمیق انجام داد زیرا سطوح آن در هنگام خواب افزایش می یابد. همچنین، برای تحریک تولید GH می توان به مدت 30 دقیقه ورزش شدید انجام داد.

آزمایش سرکوب GH برای شناسایی کودکان غول پیکر یا آکرومگالی در بزرگسالان استفاده می شود. رایج ترین تست سرکوب کننده مورد استفاده|، تست تحمل گلوکز خوراکی است بدین صورت که با افزایش سطح گلوکز، GH به صورت نرمال سرکوب می شود. اما در بیمارانی با آکرومگالی، کاهش ملایمی در سطح GH  دیده می شود.