Cortisol

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تشخیص سندرم کوشینگ

  • تشخیص بیماری آدیسون (نارسایی اولیه آدرنال) 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک به کم کاری یا آسیب غده فوق کلیوی مشکوک باشد.

  • شرایطی که موجب تولید بسیار کم کورتیزول یا بسیار زیاد کورتیزول در بدن شود. 

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آزمایش بایستی 8 صبح انجام شود.

نیاز به ناشتایی نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش کورتیزول اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.

استرس، ورزش و چاقی از جمله عوامل موثر بر کورتیزول است.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

کورتیزول هورمونی است که توسط غدد آدرنال- فوق کلیه تولید می شود. آدرنوکورتیکوتروپیک هورمون (ACTH) توسط غده ی هیپوفیز تولید می شود و تولید و ترشح کورتیزول را تنظیم می کند.

اندازه گیری سطح کورتیزول پلاسما روشی جهت بررسی فعالیت آدرنال است. به صورت نرمال سطح کورتیزول در طول روز دچار افزایش و کاهش می شود که تغییرات روزانه نامیده می شود. کورتیزول ساعت 8 صبح در بالاترین میزان خود است و به طور کلی در طول روز کاهش می یابد و در ساعت 5 عصر به کمترین میزان خود می رسد. مقادیر نرمال ممکن است در افرادی که برای مدت طولانی شب ها کار کرده اند و در طول روز خوابیده اند تغییر کند.

کورتیزول وظایف متعددی در بدن بر عهده دارد از جمله:

  • تاثیر متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها
  • حفظ تعادل فشار خون
  • تنظیم فعالیت های سیستم ایمنی