زنان و مردان

چکاپ یک سالگی

از مهمترین سال های زندگی کودک ما یک سالگی است، این پنل شامل بررسی تیروئید، کم خونی، میکروب معده، سلول های خون، املاح و مواد معدنی، ارگان‌های بدن و بسیاری موارد دیگر قابل ارزیابی است.
زنان و مردان

چکاپ یک سالگی

از مهمترین سال های زندگی کودک ما یک سالگیه، پس از اهمیت چکاپ کامل یک سالگی که تیروئید، کم خونی، میکروب معده، سلول های خون، املاح و مواد معدنی، ارگان های بدن و بسیاری موارد دیگه رو ارزیابی میکنه غافل نشید.

Image
چکاپ کودک/ یک سالگی
تست هایی که در این پکیج آزمایش انجام‌ می گردد
بررسی سلول های خونی
بررسی قند خون ناشتا
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی املاح معدنی خون
بررسی املاح معدنی خون
بررسی املاح معدنی خون
بررسی املاح معدنی خون
بررسی ویتامین های رایج
بررسی تیروئید
بررسی تیروئید
بررسی ادرار
بررسی ادرار
بررسی کم خونی
بررسی کم خونی
بررسی کم خونی
بررسی کم خونی
بررسی کم خونی
بررسی واکسن هپاتیت
بررسی فاویسم
بررسی التهاب
بررسی میکروب معده
بررسی مدفوع
قیمت پیکج آزمایش:
22390500 ریال