Zinc

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- اندازه گیری مقدار روی در خون (گاهی ادرار 24 ساعته) جهت شناسایی/ تشخیص کمبود روی

- نظارت بر پاسخ به مصرف مکمل

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

علائمی که نشان دهنده کمبود روی باشد مانند ریزش مو، بهبود ضعیف زخم

نمـونـه مـورد نیـاز؟

خون و ادرار 24 ساعته

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

امادگی خاصی لازم ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش میزان روی در خون (یا گاهی اوقات ادرار) را اندازه گیری می کند. روی یک عنصر کمیاب ضروری با عملکردهای مهم در سراسر بدن است. روی برای سنتز پروتئین و عملکرد آنزیم مهم است، از طرفی نقش ساختاری در پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک دارد. روی در مواد غذایی با پروتئین بالا از جمله گوشت، ماهی، محصولات لبنی، سبزیجات و غلات نیز وجود دارد. جالب است بدانیم فیبرهای غذایی می توانند جذب آن را مهار کنند.

تقریباً 20- %30 روی بلعیده شده در روده کوچک جذب می شود. روی در پلاسما به آلبومین (80٪) و α2-ماکروگلوبولین (20٪) متصل می شود. راه اصلی دفع روی از طریق مدفوع است و مقدار کمی در ادرار، عرق و سایر ترشحات بدن از بین می رود.

روی در بسیاری از بافت‌های بدن وجود دارد اما در محل خاصی ذخیره نمی‌شود. بنابراین در حالت های آنابولیک که نیاز به روی بیش از میزان دریافتی است، یا جایی که جذب ضعیف اتفاق می افتد، کمبود روی می تواند ایجاد شود.

کمبود روی می تواند از نظر بالینی با ریزش مو، بهبود ضعیف زخم، درماتیت و اختلال در عملکرد سیستم ایمنی مشخص شود. در کودکان نیز کمبود روی باعث کندی رشد می گردد.

شرایطی که معمولاً با کمبود روی همراه است عبارتند از: اعتیاد به الکل، بارداری و سوختگی.

آکرودرماتیت انتروپاتیک یک اختلال ارثی متابولیسم/جذب روی است. کمبود روی با مصرف مکمل قابل درمان است و منجر به بهبود علائم بالینی می شود.