زنان و مردان

چکاپ پس از واکسن کرونا

به دلیل عوارض و اثرات جانبی واکسن کرونا، آزمایشگاه فردا با تحقیقات گسترده، این پنل را برای افرادی که این واکسن را دریافت کرده‌اند توصیه می‌کند.
زنان و مردان

چکاپ پس از واکسن کرونا

Image
کرونا
تست هایی که در این پکیج آزمایش انجام‌ می گردد
بررسی سلول های خون
بررسی قند خون ناشتا
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی چربی های خون
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کبد
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد کلیه
بررسی عملکرد قلب
بررسی ایمنی و التهاب
بررسی خون
بررسی التهاب
بررسی التهاب
قیمت پیکج آزمایش:
11565000ریال