هماتولوژی

در بخش هماتولوژی به بررسی تعداد و عملکرد سلول های خونی و پلاسما پرداخته می شود.

از انواع آزمایشات هماتولوژِی می توان به (Complete Blood Cell (CBC که نشان دهنده ی تعداد انواع سلول های خونی فرد است و آزمایش (Prothrombin time (PT که به منظور بررسی و پیگیری در افراد تحت درمان با داروی وارفارین مورد استفاده قرار میگیرد اشاره کرد.

بخش هماتولوژی

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا