بیوشیمی

در بخش بیوشیمی با بهره گیری از آنالیز سرم یا پلاسمای خون، طیف گسترده ای از مواد، آنزیم ها، هورمون و ... جهت تشخیص بیماری و پیگیری درمان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این بخش آنالیز سایر مایعات بدن از جمله ادرار، CSF و مایع آسیت نیز گنجانده شده است.

بخش بیوشیمی

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا