amylase

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص پانکراتیت و دیگر بیماری های مرتبط با پانکراس

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

اگر شما علائم اختلالات پانکراتیک نظیر دردهای مزمن شکمی، تب، تهوع و کاهش اشتها را داشته باشید. 

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آمیلاز آنزیمی است که عمدتا به وسیله پانکراس ساخته شده و از طریق پانکراس به لوله گوارش ریخته و به هضم غذا کمک می کند. معمولا آمیلاز به مقدار کم در خون وجود دارد. زمانی که سلول های پانکراس آسیب ببینند و یا مجرای پانکراس مسدود شود(به وسیله سنگ صفرا و یا تومور) مقادیر افزایش یافته آمیلاز در خون مشاهده می شود.