Hyperthyroidism

پرکاری تیروئید پرکاری تیروئید(هیپرتیروئیدیسم) بیماری غده تیروئید است که در آن تیروئید بیش از مقدار طبیعی، هورمون ترشح می‌کند. هورمون‌های غده تیروئید تیروکسین (T4) و T3 هستند. در این حالت علائمی از بیماری از جمله تپش تند قلب، کاهش وزن، تعریق، عدم تحمّل گرما، لرزش و بیقراری نمایان می‌شود. از جمله بیماری‌هایی که موجب پرکاری تیروئید می‌شوند بیماری گریوز یا بیماری بازدو است. تشخیص با اندازه‌گیری سطح خونی هورمون‌های غده تیروئید صورت می‌گیرد و در موارد خواص از طریق تست ید رادیواکتیو. هم‌چنین اغلب به‌دلیل فیدبک منفی هورمون‌های تیروئید بر هیپوفیز سطح خونی) TSHهورمون محرکه تیروئید( کاهش‌می‌یابد. علل پرکاری تیروئید عبارتند از : سابقه خانوادگی ابتلا به پرکاری تیروئید ،استرس، بیماری‌های خودایمنی، وجود یک تومور خوش‌خیم در تیروئید ، گواتر سمی ، التهاب تیروئید (تیروئیدیت)، مصرف بیش از حد هورمون‌های تیروئید ، بعضی داروها مانند آمبودارون و محلول لوگول