Meningitis and Encephalitis

انسفالیت و مننژیت مننژیت پرده‌های محافظی می‌باشد که مغز و نخاع را پوشانده‌اند و مشترکاً مننژ نامیده می‌شوند.عامل این التهاب ممکن است ویروس، باکتری، قارچ و یا انگل باشد، و در موارد کمتری در اثر تجویز داروهای خاصی به وجود آید. مننژیت می‌تواند به دلیل نزدیکی التهاب به مغز و نخاع، زندگی بیمار را به خطر اندازد؛ بنابراین این شرایط را تحت عنوان فوریت پزشکی دسته بندی می‌کنند رایج‌ترین نشانه‌های مننژیت سردرد و خشکی گردن همراه با تب، گیجی یا هشیاری دگرگون شده، استفراغ، و ناتوانی در تحمل نور (نورهراسی) یا صداهای بلند (صداهراسی) می‌باشد. معمولاً در کودکان فقط نشانه‌های غیراختصاصی مانند تحریک‌پذیری و خواب‌آلودگی مشاهده می‌شود. اگر ضایعهٔ پوستی مشاهده شود، ممکن است نشان دهندهٔ علت مشخصی برای مننژیت باشد؛ مثلاً، مننژیت در اثر باکتری مننژوکک ممکن است همراه با ضایعهٔ پوستی مشخصی باشد. التهاب مغز یا (آنسفالیت ( به معنی التهاب حاد بافت مغزی است. شایعترین نوع آن آنسفالیت ویروسی می باشد. ویروس خود را از طریق خون به مغز می‌رساند و در عملکرد آن اختلال ایجاد میکند؛ در بیماریهای سیفلیس ، هاری و مالاریا نیز احتمال آنسفالیت وجود دارد . آنسفالیت چون از بیماری های ثانویه ویروسی می باشد می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد از عدم تعادل در راه رفتن تا رفتن به کما و مرگ . برای مثال در نوزادان ،ویروس هرپس سیمپلکس باعث ایجاد تبخال میگردد یا ویروسی که در آبله مرغان به مغز می رسد می‌تواند فقط کمی عدم تعادل در راه رفتن را در پی داشته باشد . در موارد کمی آسیب های جدی به مغز وارد شده و آسیب ها جبرانشان سخت خواهد بود . این بیماری می تواند از طریق عوامل قارچی هم ایجاد شود که از راه استنشاقی وارد و سپس به خون و پس از آن به سیستم عصبی حمله می کنند