Myeloma

میلوم مولتیپل میلوم مولتیپل Multiple Myeloma شایعترین تومور استخوان یا سرطان استخوان است که منشا آن از خود استخوان بوده و از جای دیگر نیامده است. به تومورهایی که منشا آنها سلول های خود استخوان است تومور اولیه استخوان مگویند. سن شیوع این تومور بالای 40 سالگی است و در مردان بیشتر است. این تومور به علت سرطانی شدن دسته ای از سلول ها به نام پلاسموسیت plasma cells ایجاد میشود. پلاسموسیت ها از نوعی گلبولهای سفید خون بنام لنفوسیت B ساخته می‌شوند که وظیفه آنها ترشح آنتی بادی است. براثر سرطانی شدن این سلول ها مقادیر زیادی آنتی بادی غیر طبیعی در بدن تولید می شود. پلاسماسل‌های بدخیم می‌توانند در استخوان تجمع کرده و توده‌های کوچکی بنام "" پلاسموسیتوم "" بوجود آورند. این پلاسموسیت های سرطانی شده در تمام استخوان هایی که مغز استخوان دارند وجود دارد. در واقع میلوم مولتیپل یک سرطان منتشر است که تمام اسکلت را درگیر میکند واگر بیمار تنها در یک استخوان مشکل دارد به علت آنست که تومور در آن ناحیه بیش از مناطق دیگر پیشرفت کرده است. شایعترین مشکل بیمار درد است البته علائم دیگری مثل خستگی، تب، عرق شبانه هم بطور شایعی در این بیماران دیده میشود. بیمار رنگ پریده است و بعضی از استخوان هایش بخصوص جناغ و لگن در لمس دردناک است. شکستگی استخوان های ضعیف شده در تعدادی از این بیماران دیده میشود بخصوص در مهره و لگن و دنده. در 15-10 درصد از موارد ریشه های عصبی در محل مهره به توسط تومور تحت فشار قرار گرفته و موجب احساس درد و گزگز در اندام تحتانی میشود. به علت بالا رفتن سطح کلسیم در خون ممکن است علائمی مثل تهوع، خستگی، گیجی و یبوست در بیمار بوجود آید. به علت کم خونی که در اکثر بیماران بوجود میاید ممکن است علائمی مثل خستگی و ضعف بوجود آید. در مراحل پیشرفته بیماری، نارسایی کلیه و عفونت های مکرر ایجاد میشود.