Septic Arthritis

آرتریت عفونی آرتریت عفونی (Septic Arthritis) شامل التهاب، ورم و درد مفاصل به علت عفونت باکتریایی و یا قارچی است. درباره علل این بیماری باید گفت: وقتی میکروب ها از طریق جریان خون به مفاصل منتقل می شوند، این نوع آرتریت بوجود می آید. در عین حال ممکن است در حین جراحی و یا جراحت بدن، مفاصل عفونی شوند. آرتریت عفونی حاد شایع ترین نوع آن است که توسط باکتری استافیلوکوک و یا باکتری استرپتوکوک ایجاد می شود. آرتریت عفونی مزمن، شیوع کمتری دارد و توسط باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و قارچ کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شود.که شایع ترین مناطق دچار این نوع آرتریت، زانو و مفصل ران می باشند. اما این آرتریت ممکن است در قوزک پا، مچ، آرنج و شانه نیز دیده شود. عوامل خطر آرتریت عفونی یکی وجود مفصل مصنوعی در بدن وعفونت باکتریایی در هر قسمتی از بدن بیماری های مزمنی مانند: دیابت، آرتریت روماتوئید و بیماری کم خونی داسی شکل است. استفاده کنندگان از تزریق داخل وریدی (مثل سرم در بیمارستان)همچنین مصرف داروهایی که سیستم ایمنی را سرکوب می کنند ویا ابزاری که برای بررسی داخل مفاصل و یا جراحی های دیگر به کار می روند ممکن است باعث بروز این بیماری مزمن شوند . این نوع آرتریت در تمام سنین بروز کند. ولی اغلب در کودکان کمتر از 3 سال شایع است و اغلب مفصل ران نوزادان تحت تاثیر این بیماری قرار دارد علاوه بر آن ،کودکانی که واکسن نزده اند، بیشتر به آرتریت عفونی مبتلا می شوند. این گزارش حاکی از آن است که ، اگر درمان آرتریت عفونی یک هفته بعد از ظهور علائم صورت گیرد، بهبودی کامل انجام می شود. ولی اگر درمان به تاخیر بیفتد، ممکن است مفصل برای همیشه از بین برود.