نوع شدید ویروس کرونا با ابتلا به بیماری های قلبی مرتبط است

image
نوع شدید ویروس کرونا با ابتلا به بیماری های قلبی مرتبط است

در بسیاری از مبتلایان به Covid که در بیمارستان بستری شده اند، آسیب های قلبی پس از ترخیص مشاهده شده است.

این تحقیق که بر روی 148 نفر از مبتلایان به نوع وخیم Covid که در 6 بیمارستان مختلف در لندن بستری بوده اند انجام شد نشان داد که این بیماران همگی دارای مقادیر افزایش یافته ای از نوعی پروتئین موسوم به تروپونین بوده اند، تروپونین در زمان جراحت عضله قلب به خون آزاد می شود.

بسیاری از این بیماران زمانی با افزایش سطح تروپونین مواجه شدند که بیماری به نقطه بحرانی خود رسیده بود و پاسخ ایمنی به عفونت بسیار شدید ارزیابی می شد. اسکن MRI که 1 ماه پس از ترخیص بیماران از آن ها گرفته شد نشان داد 54% از این افراد دچار آسیب های قلبی شده اند.

طبق گزارشی که در 18فوریه 2021در European Heart Journal منتشر شد، سطح تروپونین با میزان وخامت حال در مبتلایان به Covid-19  در ارتباط مستقیم است. بیماران مبتلا به Covid-19 اغلب دارای مشکلات سلامتی تاثیر گذار بر عملکرد قلب مانند چاقی، فشار خون بالا و دیابت هستند.

 در طی وخامت عفونت Covid-19 ممکن است قلب مستقیما تحت تاثیر قرار گیرد. آگاهی از چگونگی آسیب دیدن قلب دشوار است اما اسکن MRI قلب می تواند الگوهای مختلف آسیب قلبی را آشکار سازد که این امر می تواند موجب تشخیص دقیق تر و هدفمند کردن اتخاذ روش درمان شود.

اگرچه برخی از آسیب های قلبی در بیماران، ممکن است پیش از ابتلای آن ها به Covid-19 ایجاد شده باشد، اما MRI Scan  نشان داد بسیاری از این آسیب ها جدید و احتمالا مرتبط با Covid-19 بوده اند.

برخی تحقیقات حاکی از آن است که احتمال حمله قلبی در آینده در این افراد افزایش می یابد که البته تائید آن  نیازمند تحقیقات بیشتر است.دovid-19 ، سطح تروپونین با میزان وخامت حال در مبتلایان به  از آن بود که برخی افراد  ترکیبی از هر سه نوع آسیب را تجربه می کنند.

منابـع