Angiotensin-converting enzyme (ACE)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص و نظارت بر سیر بالینی سارکوئیدوز.

  • تشخیص افتراقی سارکوئیدوز از سایر بیماری های گرانولوماتوزی.

  • تشخیص سارکوئیدوز فعال از غیر فعال.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائمی از جمله سرفه طولانی مدت، قرمزی چشم همراه با آبریزش و سایر علائم حاکی از سارکوئیدوز مشاهده شود.
  • جهت ارزیابی شدت بیماری و پاسخ به درمان
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • مایع مغزی-نخاعی (CSF)
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایشACE اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنزیم مبدل آنژیوتانسین  (ACE)آنزیمی است که به تنظیم فشار خون کمک می کند. افزایش سطح خونی ACE در سارکوئیدوز دیده می شود، این بیماری یک اختلال سیستمیک با علت ناشناخته است که اغلب ریه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. 

یکی از ویژگی های کلاسیک سارکوئیدوز ایجاد گرانولوم ها، توده های کوچک تومور مانند سلول های ایمنی و التهابی و بافت فیبری است که گره هایی را در زیر پوست و در اندام های سراسر بدن تشکیل می دهند. گرانولوم ها ساختار بافت های اطراف خود را تغییر می دهند و می توانند باعث آسیب و التهاب شوند که موجب اختلال در عملکرد طبیعی می شوند. سلول های یافت شده در مرزهای بیرونی گرانولوم ها می توانند مقادیر بیشتری از ACE تولید کنند.

سطوح افزایش یافته ACE در اکثر بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مشاهده می شود. افزایش سطح ACE در شرایطی غیر از سارکوئیدوز ، از جمله  بیماری گوشه، جذام، هیستوپلاسموزیس فعال، سیروز الکلی، بیماری Hodgkin، سل، میلوما، اسکلرودرمی،آمبولی ریه، فیبروز ریوی ایدیوپاتیک مشاهده می شود.

لازم به ذکر است ACE در مایع مغزی-نخاعی بیماران نوروسارکوئیدوزیس نیز افزایش می یابد.