Anti–cyclic citrullinated peptide (anti-CCP)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص آرتریت روماتوئید
  • تمایز افتراقیRA از سایر اشکال آرتریت
  • بررسی روند پیشرفت بیماری
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک RA به مشکوک باشد.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Anti-CCP بیشتر به عنوان یک آنتی بادی ضد cyclic citrullinated peptide  شناخته می شود. آنتی ژن پپتید سیترولینه از طریق تبدیل اسید آمینه اورنیتین به آرژینین تشکیل می شود. این اتوآنتی بادی ها در پاسخ به تحریک ناشی از سیترولین  توسط سیستم ایمنی تولید می شوند.

Anti-CCP در اوایل دوره آرتریت روماتوئید (RA) ظاهر می شود و زمانی که در خون فرد آنتی بادی سیترولین شناسایی شود، احتمال ابتلای فرد به RA وجود دارد. بیماری  RA یک بیماری اتوایمیون مزمن است.

این آزمایش به همراه تست RF از حساسیت بالاتری جهت تشخیص بیماری RA برخوردار است. تیتر بالای Anti-CCP در تعداد قابل توجهی از مبتلایان به آرتریت روماتوئید که دارای فاکتور روماتوئید (RF) منفی هستند، برای تشخیص اولیه بیماری بسیار مفید است زیرا درمان های تهاجمی در مراحل اولیه RA مانع از آسیب پیشرونده مفاصل می شود.

Anti-CCP ممکن است سال ها قبل از شروع علائم و نشانه های کلینیکی آرتریت افزایش یابد.  حضور Anti-CCP در بیماران RA نشان دهنده فرم تهاجمی و مخرب بیماری است.