Anti Endomesial Ab - IgG

AsseyMethod: Elisa
Abbrevation: A.E Ab - IgG
Sector: Hormone 2
SampleType: S,PE,PH
S.Vol: 0.3
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 week at 2-8˚c for longer time at -20˚c
Test Name: Anti Endomesial Ab - IgG
Normal Range: Negative<10 Positive:>10

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص بیماری سلیاک وارزیابی تاثیر رژیم غذایی فاقد گلوتن.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که شما علائم بیماری گوارشی سلیاک مانند اسهال مزمن، نفخ، درد شکمی، آنمی و کاهش وزن دارید.

زمانی که نوزاد دارای علائم تاخیر رشد است. زمانی که در افراد نزدیک خانواده شما بیماری سلیاک وجود دارد. زمانی که تحت درمان برای بیماری سلیاک هستید.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

از دستورات پزشک خود در این خصوص پیروی کنید.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

بیماری سلیاک یکی از اختلالات خودایمنی است که مشخصه آن پاسخ نامناسب سیستم ایمنی در برابر گلوتن است، گلوتن پروتئینی است که در گندم و جوچاودار وجود دارد.

آزمایش آنتی بادی های بیماری سلیاک به تشخیص و مونیتورینگ درمان سلیاک وتشخیص برخی دیگر از شرایط حساس به گلوتن کمک میکند.

این آزمایش ها به تشخیص اتوآنتی بادی های موجود در خون که به عنوان بخشی از پاسخ سیستم ایمنی درنظر گرفته می شوند می پردازد.

این پاسخ ایمنی به التهاب روده کوچک و آسیب وتخریب Villi  های موجود در دیواره روده منجر میشود.

Villi ها برامدگی های ریزی هستند که با ایجاد چین های ریز در روده سطح روده را افزایش داده وباعث افزایش جذب مواد مغذی ویتامین ها ،مواد معدنی مایعات و الکترولیت ها در بدن میشود.

زمانی که بیمار مشکوک به عدم تحمل گلوتن است بدن شخص اتوآنتی بادی هایی میسازد که به مقابله با Villi های روده می پردازد.

زمانی که Villi ها اسیب دیده ویا تخریب می شوند ظرفیت جذب غذا کاهش یافته وعلائم ونشانه های مرتبط با سوجذب و سو تغذیه آشکار میشود.

انجام بیوپسی روده همچنان به عنوان روش طلایی جهت تاثیر تشخیص بیماری سلیاک درنظر گرفته میشود. اما در دسترس بودن و غیر تهاجمی بودن آزمایشات خون جهت غربالگری و تشخیص سلیاک نیاز به بیوپسی را کاهش داده است.