(Anti-Müllerian hormone (AMH

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

در زنان، جهت ارزیابی عملکرد تخمدان و وضعیت یائسگی

جهت ارزیابی سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

جهت ارزیابی تاثیر درمان در سرطان تخمدان

در نوزادان با اندام جنسی مبهم و یا بررسی عملکرد بیضه در نوزادان پسر

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که پزشک می خواهد توانایی باروری در زن را ارزیابی نماید، 

زمانی که پزشک به ابتلای بیمار به PCOS مشکوک است

زمانی که پزشک می خواهد شروع یائسگی را پیش بینی نماید.

زمانی که پزشک می خواهد وجود صفات ثانویه جنسی مردانه در یک خانم را بررسی نماید

گاهی اوقات پیش از درمان های کمک کننده باروری، این آزمایش درخواست می شود

به طور منظم و متناوب زمانی که فرد تحت درمان سرطان تخمدان است

زمانی که پزشک به عدم وجود بیضه، پنهان بودن و یا عدم کارکرد مناسب آن در نوزاد پسر مشکوک باشد.

 

نمـونـه مـورد نیـاز؟

خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

امادگی خاصی نیاز ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

AMH هورمونی است که توسط بافت های تولید مثلی شامل بیضه ها در مردان و تخمدان در زنان ساخته می شود. نقش AMH و میزان نرمال آن با توجه به سن و جنس متغیر است. این تست میزان AMH در خون را اندازه گیری می کند.

در اوایل رشد نوزاد پسر، AMH توسط سلول های بیضه تولید شده و باعث رشد اندام تولید مثلی مردانه و ممانعت از رشد اندام تولید مثلی زنانه در جنس مذکر می شود.

در پسران سطح AMH تا زمان بلوغ بالا باقی می ماند  و پس از آن تدریجا کاهش می یابد. در نوزاد دختر کمبود سطح AMH سبب رشد ساختار تولید مثلی زنانه می شود.

سطح AMH در دختران تا زمان بلوغ پایین باقی می ماند. زمانی که تخمدان ها شروع به ساخت AMH و افزایش سطح آن کنند. میزان AMH به تدریج در سنین باروری زنان کاهش می یابد تا جایی که پس از یائسگی غیر قابل تشخیص می شود.

AMH در طول دوره بلوغ و تخمک گذاری تاثیر تعادلی بر عملکرد سیکل ماهانه LH/FSH دارد. مقدار AMH، بازتاب این رشد فولیکولی است.  مطالعات حاکی از آن است که سطح AMH جهت ارزیابی ذخیزه تخمدانی و بررسی احتمال باروری بسیار کارآمد است.

ارزیابی سطح AMH وابسته به وضعیتی تاثیر گذار بر تخمدان به نام سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)است. چراکه ازدیاد فولیکول ها منجر به تولید بیش از حد AMH می شود.

AMH همچنین نقشی حیاتی در تمایز جنسیتی جنین دارد.