Anti Mitochondrial Antibody

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت کمک به تشخیص اولیه سیروز صفراوی (PBC)

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که پزشک به ابتلای بیمار به سیروزصفراوی اولیه مشکوک است

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

در این تست حضور Anti mitochondrial Ab در خون بررسی می گردد

مقادیر متوسط و زیاد سطح AMA قویا با سیروز صفراوی اولیه (PBC) مرتبط هستند.

PBC یکی از اختلالات خود ایمنی است که دلیل التهاب و زخم در لوله های صفراوی داخل کبد است و موجب آسیب کبدی و انسداد مجاری صفراوی می شود.

یافته ها حاکی از آن است که این بیماری اغلب در زنان بین سنین 60-35 سال دیده می شود.

بیش از 90% از افراد مبتلا به PBC  مقادیر بالای  AMA را دارند. افزایش سطح AMA به مقدار کمتر در بیماری های خود ایمنی کبد، کلانژیت اسکلروزان، بیماری های کبدی منجر به التهاب مزمن روده ای و انسداد صفراوی دیده می شود.

9 نوع از AMA (M1-M9) وجو دارد که از لحاظ بالینی M2 و M9 با ارزش تر هستند.

آنتی بادی های M2، کمپلکس پیروات دهیدروژناز (PDC) را هدف قرار می دهند. حضور نوع M2 می تواند شاهدی بر سیروز صفراوی اولیه باشد در حالیکه سایر انواع AMA ممکن است در سایر شرایط یافت شوند و نشانه ای از PDC نباشند.