Anti-Sm

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری SLE
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم بیماری SLE مشاهده شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی بادی های Anti-Sm تقریباً منحصراً در افراد مبتلا به لوپوس یافت می شود. اگرچه همه افراد مبتلا به لوپوس این آنتی بادی را ندارند (فقط حدود 30٪)، اما کسانی که این آنتی بادی را دارند معمولاً به لوپوس مبتلا هستند.

آنتی بادی  Anti-Sm تقریبا همیشه با آنتی بادی های پروتئین های RNP مرتبط هستند. آنتی بادی ضد RNP و آنتی ژن Sm در بیماران مبتلا به SLE یافت می شود. اکثر بیماران مبتلا به MCTD (mixed connective-tissue disease ) و حدود 20-25% از بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک پیشرونده دارای آنتی RNP هستند. برخی مطالعات حاکی از ارتباط  anti-Sm با شکل خفیف‌تری از بیماری با درگیری کمتر کلیوی یا CNS است.

این آزمایش درصورتی که فرد دارای علائم و نشانه های اختلال در بافت همبند است و پاسخ آزمایش ANA آن مثبت شده است، انجام می شود.

لازم به ذکر است Sm  و RNP معمل ترین نوع از ENAs  هستند. Anti- ENA نوعی ANA علیه آنتی ژن هسته ای خصوصا  RNA/Protein است.