Antinuclear antibody(ANA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت تشخیص بیماری لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE)، سندرم شبه SLE ناشی از دارو، سندرم شوگرن، اسکلرودرمی و برخی دیگر از بیماری های خودایمنی بافت همبند.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک علائم SLE، لوپوس ناشی از دارو، سندرم شوگرن، اسکلرودرمی یا سایر بیماری های خود ایمنی بافت همبند را مشاهده کند.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش ANA اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

هدف از آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای تشخیص، اندازه گیری و ارزیابی آنتی بادی های ضد هسته ای در نمونه خون بیمار است. ANA گروهی از آنتی بادی های ضد هسته ای است که برای تشخیص بیماری لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های اتوایمیون استفاده می شود.

نتایج منفی نشان دهنده اینست که اتوآنتی بادی در نمونه خون بیمار شناسایی نشده است و احتمال وجود یک اختلال خود ایمنی کمتر است.

از آنجایی که تقریباً همه بیماران مبتلا به SLE اتوآنتی ‌بادی تولید می‌کنند، آزمایش منفی ANA تشخیص را رد می‌کند. در 95% موارد SLE نتیجه تست مثبت است اگرچه تعداد زیادی از بیماری های روماتوئیک نیز با ANA مرتبط هستند.