Calprotectin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص افتراقی IBD از سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
  • مونیتورینگ روند درمان در مبتلایان به IBD 
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که اسهال خونی یا آبکی، گرفتگی شکم، همراه با تب یا بدون تب که بیش از چند روز طول بکشد، مشاهده گردد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • مدفوع
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

کالپروتکتین پروتئینی است که توسط نوعی گلبول سفید به نام نوتروفیل آزاد می شود. هنگامی که التهاب در دستگاه گوارش (GI)  وجود دارد، نوتروفیل ها به این ناحیه حرکت می کنند و کالپروتکتین را آزاد می کنند و در نتیجه میزان این پروتئین در مدفوع افزایش می یابد.  التهاب روده با بیماری التهابی روده (IBD) و برخی از عفونت های باکتریایی دستگاه گوارش مرتبط است، اما با بسیاری از اختلالات دیگر که بر عملکرد روده تأثیر می گذارد و علائم مشابهی ایجاد می کند، ارتباط ندارد. کالپروتکتین مدفوع می تواند برای کمک به تمایز بین شرایط التهابی و غیر التهابی استفاده شود.

IBD شامل گروهی از اختلالات مزمن است با التهاب و آسیب در پوشش داخلی روده مشخص می شود. علت IBD مشخص نیست، اما بنظر می رسد که به دلیل یک فرآیند خودایمنی است که می تواند توسط یک استعداد ژنتیکی، یک بیماری ویروسی ویا یک عامل محیطی ایجاد شود. شایع ترین بیماری های التهابی روده بیماری کرون (CD) و کولیت اولسراتیو (UC) هستند.

این آزمایش برای IBD اختصاصی یا تشخیصی نیست، اما ممکن است به منظور تشخیص و ارزیابی میزان التهاب انجام شود.