Cancer Antigen 19-9 (CA19-9)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت غربالگری، تشخیص و نظارت بر پاسخ به درمان سرطان پانکراس
  • جهت بررسی عود مجدد یا رشد تهاجمی تومور
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک مشکوک به سرطان پانکراس باشد.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

  CA19-9 ، این آنتی ژن نوعی تومور مارکر است که در سطح سلول های سرطانی دیده می شود.

 

تومور مارکرها موادی هستند که توسط سلول های سرطانی یا سلول های طبیعی در پاسخ به سرطان در بدن ساخته می شوند.

افراد سالم ممکن است مقادیر کمی CA 19-9 در خون داشته باشند. سطوح بالای CA 19-9 اغلب نشانه سرطان پانکراس است. اما گاهی اوقات، سطوح بالا می تواند نشان دهنده انواع دیگر سرطان یا برخی اختلالات غیرسرطانی، از جمله سیروز و سنگ کیسه صفرا باشد. سطح  CA19-9در حدود 70% بیماران با کارسینومای پانکراس و 65% بیماران با سرطان کبد-صفرا افزایش می یابد.

 

این آزمایش گاهی با سایر آزمایش‌ها برای کمک به تأیید یا رد سرطان استفاده می‌شود.

اما گاهی اوقات، سطوح بالا می تواند نشان دهنده انواع دیگر سرطان یا برخی اختلالات غیرسرطانی، از جمله سیروز و سنگ کیسه صفرا باشد.