Carbamazepin

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: Carbamazepin
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: 0.5
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 2 days at 2-8˚c ,for longer time at -20˚c
Test Name: Carbamazepin
Normal Range: therapeutic 4-12 Toxic>15

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص غلظت Carbamazepine در خون جهت تجویز دوز مناسب دارو و حفظ سطح درمانی آن

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

در فواصل منظم برای نظارت بر سطح دارو، چرا که سطوح بیشتر یا کمتر دارو  می تواند خطرناک باشد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

 

آمادگی خاصی نیاز ندارد. اما باید در خصوص آخرین دوز مصرف شده، نمونه گیر و پزشک خود را مطلع سازید. اغلب پیشنهاد می شود زمانی نمونه گیری انجام شود که دوز دارو در پایین ترین میزان خود باشد. یعنی دقیقا پیش از زمان مصرف دوز بعدی

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Carbamazepine یکی از داروهایی است که عمدتا در درمان برخی از اختلالات تشنج که به آنها Epilepsy گفته می شود، استفاده می گردد.

همچنین برای ثابت نگه داشتن خصوصیات خلق و خو در مبتلایان به بیماری اختلال دو قطبی، جهت ترک اعتیاد به الکل و کمک به تسکین دردهای عصبی استفاده می شود.

این دارو ممکن است به تنهایی و یا در ترکیب با سایر داروهای ضد صرع استفاده شود.

این آزمایش به منظور ارزیابی میزان Carbamazepine در خون انجام می شود. سطح کاربامازپین می بایست مرتبا مونیتور شود. چراکه میزان این دارو در خون در سطح درمانی بسیار حساس بوده و دارای رنجی محدود است. چنانچه سطح آن بسیار پایین باشد دارو نمی تواند موثر واقع شود و فرد علائمی مانند تشنج و شیدایی (Mania) و درد را تجربه می کند.

چنانچه سطح Carbamazepine بسیار بالا باشد ممکن استفرد اثرات جانبی مسمومیت را تجربه کند.

تنظیم سطح مناسب دارویی می تواند به عنوان چالشی مهم تلقی شود چراکه:

  1. دوز خوراکی Carbamazepine با سرعت بسیار متغییری در دستگاه گوارش جذب می شود.
  2. از آنجاکه  متابولیسم Carbamazepine در کبد انجام می شود، کلیه عوامل موثر بر عملکرد کبد می تواند بر سطح این دارو در خون موثر باشد.
  3. چنانچه کاربامازپین در طولانی مدت تجویز شود متابولیسم مخصوص به خود را القا می کند.
  4. بخش اعظم داروها به پروتئین پلاسما متصل می شوند، اما بخش آزاد دارو دارای فعالیت است. شرایطی که براتصال پروتئین به دارو تاثیرگذار است ممکن است در اثربخشی دارو نیز موثر باشد. این اتفاق ممکن است در افرادی که دارای آلبومین پایین، نارسایی کلیوی، در نوزادان و افراد مسن روی دهد.
  5. متابولیت های Carbamazepine شامل Carbamazepine-10 و Carbamazepine-11 epoxide دارای تاثیرات فعال دارویی هستند. چنانچه برخی داروها به همراه  Carbamazepine مصرف شوند، ممکن است با این دارو واکنش نشان داده و موجب تغییر سطح آن در خون شود.
  6. دوز Carbamazepineباید به دقت تنظیم شود تا میزان آن در خون ثابت شود، مقدار واقعی دارو از فردی به فرد دیگر متفاوت است.