CEA

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  نظارت بر روند درمان و عود بیماری

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • قبل از شروع درمان، حین و پس از درمان سرطان
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی ژن کارسینو امبریونیک (CEA) پروتئینی است که به طور طبیعی در بافت های جنینی یافت می شود. در هنگام تولد مقدار CEA باقی مانده در خون در حد غیر قابل اندازه گیری است و در افراد بالغ CEA فقط به مقدار اندک در خون وجود دارد.

این پروتئین به طور معمول در جریان خون یک فرد سالم وجود ندارد اما ممکن است در بسیاری از انواع سرطان ظاهر شود. سطح CEA نه تنها در تومورهای بدخیم بلکه در تومورهای خوش خیم نیز افزایش می یابد. با این وجود هنگامی که بیمار علائم احتمال سرطان را نشان می دهد ممکن است آزمایش CEA درخواست شود.

CEA معمولاً در سرطان روده اندازه گیری می شود، اما برای نظارت بر بیماران مبتلا به سرطان های (کارسینوما) ریه، سینه، کبد، پانکراس، معده و تخمدان، سارکوما و حتی تعداد زیادی از تومورهای خوش خیم (سیروز و بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو) استفاده شده است.

آزمایشCEA  به منظور ارزیابی روند درمان سرطان‌ها انجام می شود، در صورتی که سطح CEA در خون پس از درمان افزایش یابد، نشان دهنده عدم موفقیت درمان و یا متاستاز سرطان به سایر بافت‌های بدن است که با تشخیص زود هنگام از گسترش بیماری جلوگیری می‌شود.