Cold agglutinins

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • کمک به تعیین علت آنمی همولیتیک
  • کمک به تشخیص بیماری آگلوتینین سرد
  • بررسی پنومونی ناشی از مایکوپلاسما
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پس از مواجه شدن با سرما، علائم مرتبط با کم‌خونی، رنگ‌پریدگی پوست و کبودی به همراه درد در انگشتان دست یا پا و لبه‌ی گوش‌ها دیده شود.
  • جهت بررسی علت آنمی همولیتیک 
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آگلوتینین های سرد دسته ای از اتو آنتی بادی ها (IgM) هستند که توسط سیستم ایمنی بدن فرد تولید می شوند با آنتی ژن های گروه خونی سطح گلبول های قرمز  (RBCs) واکنش می دهند. اما غلظت آنها اغلب برای شروع بیماری بسیار کم است (تیتر کمتر از 1:64). در افراد با بیماری آگلوتینین سرد، این آنتی بادی ها در غلظت های بسیار بالاتری هستند. در دمای بدن 28 تا 31 درجه این آنتی بادی ها می توانند علائم مختلفی از جمله کم خونی مزمن ناشی از همولیز داخل عروقی یا انبساط خارج عروقی گلبول های قرمز آسیب دیده تا آکروسیانوز گوش، انگشتان دست یا پا را ایجاد کنند.

دو شکل بیماری آگلوتینین سرد وجود دارد: اولیه و ثانویه. شکل اولیه هیچ علت رسوبی ندارد. بیماری آگلوتینین سرد ثانویه ناشی از یک بیماری زمینه ای، به ویژه پنومونی مایکوپلاسما است. سایر بیماری های زمینه ای احتمالی شامل آنفولانزا، مونونوکلئوز، آرتریت روماتوئید، لنفوم، HIV، EBV و سیتومگالوویروس است. تنظیم دما برای صحت عملکرد این آزمایشات مهم است.

هنگامی که فرد در معرض دمای سرد قرار می گیرد، منجر به جمع شدن گلبول های قرمز می شود، در نتیجه احتمال تخریب گلبول های قرمز آسیب دیده توسط بدن افزایش می یابد. وجود آگلوتینین سرد در خون فرد موجب تخریب قابل توجه گلبول های قرمز می شود که منجر به کم خونی همولیتیک و در نتیجه کاهش تعداد گلبول های قرمز و هموگلوبین می شود. این شکل نادر از کم خونی همولیتیک خودایمن به عنوان بیماری آگلوتینین سرد شناخته می شود. بیماری آگلوتینین سرد می تواند اولیه یا ثانویه باشد که توسط برخی بیماری ها یا شرایط دیگر ایجاد می شود.