Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
 • ارزیابی عملکرد غدد فوق کلیه و برخی تومورهای آدرنال.

 • بررسی علل هیرسوتیسم، ویریلیزاسیون در دختران و بلوغ زودرس در پسران.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
 • هنگامی که پزشک علائم ونشانه هایی مبنی بر وجود بیش از حد هورمون های مردانه در فرد مشاهده کند.

 •  جهت تشخیص سندرم کوشینگ

نمـونـه مـورد نیـاز؟
 • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
 • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

دهیدرو اپی آندروسترون سولفات (DHEA-S) یک هورمون جنسی مردانه است که در مردان و زنان وجود دارد. DHEA-S تقریبا به صورت انحصاری توسط غدد فوق کلیوی تولید می شود اما مقادیر کمتری از تخمدان و بیضه تولید می شود.

سطح DHEA-S در حدود 25 سالگی به اوج خود می رسد، سپس با افزایش سن به طور پیوسته کاهش می یابد. در افراد 70 تا 80 سال ، سطح DHEA-S تنها 10-20%  بزرگسالان جوان است.

 

DHEA-S به دو صورت تولید می شود:

 • در طول تشکیل کورتیزول و آلدوسترون در غدد فوق کلیه
 • به صورت de novo توسط بیضه و تخمدان 

عملکرد های DHEA-S در بدن عبارتند از:

 • ایجاد خصوصیات ثانویه جنسی مردانه در دوران بلوغ
 • پیش ساز تولید آندروژن های قوی تر مانند تستوسترون و آندروستندیون
 • تولید استروژن

این آزمایش سطح DHEA-S را در خون اندازه گیری می کند و جهت تعیین عملکرد صحیح غدد فوق کلیوی به کار می رود. تومورهای آدرنال (سرطانی و غیرسرطانی) و هیپرپلازی غده آدرنال می تواند منجر به افزایش سطح DHEA-S شود. به ندرت، تومور تخمدان ممکن است DHEA-S تولید کند.