Dihydrotestosterone (DHT)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
 • ارزیابی سطح تستوسترون

 • بررسی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

   

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
 • ناباروری در مردان

 • بلوغ زودرس یا تاخیر یافته در مردان

 • هنگامی که پزشک در زنان ویژگی های مردانه از جمله صدای مردانه، هیرسوتیسم و همچنین پریود نامنظم را مشاهده کند، درخواست تست DHT را می دهد.

   

   

   

   

   

   

   

نمـونـه مـورد نیـاز؟
 • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
 • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

DHT یکی از هورمون های مردانه است که بسیار قوی تر از تستوسترون می باشد. این هورمون برای تکامل جنسی مذکر بکار می رود. DHT  در غده پروستات، فولیکول مو و غدد آدرنال از تستوسترون ساخته می شود.

DHT آندروژن اصلی بدن، خصوصا در پروستات است. آندوژن ها بخشی از بیولوژی جنسی هستند و مسئول تحریک وکنترل، ایجاد و حفظ صفات مردانه هستند. تست DHT سطح هورمونی به نام دی هیدروتستوسترون را اندازه گیری می کند.

سطوح DHT با افزایش سن، علیرغم کاهش تستوسترون پلاسمایی، نرمال می ماند و در هیپرپلازی خوش خیم پروستات افزایش نمی یابد. اندازه‌گیری این هورمون در مونیتورینگ بیمارانی که تحت درمان با مهارکننده 5-آلفا ردوکتاز ، مانند فیناستراید یا شیمی‌درمانی هستند، مفید است و می تواند بر عملکرد پروستات تأثیر بگذارد. این تست همچنین در بررسی بیمارانی با نقص 5-آلفا ردوکتاز نیز مفید است.

افزایش سطح DHT یکی از دلایل اصلی ریزش مو در مردان و زنان است. DHT همچنین می تواند موجب بزرگ شدن پروستات، هایپرپلازی خوش خیم  و سرطان پروستات در مردان شود.

علاوه بر موارد گفته شده در بالا،  DHTبر مردانه شدن و کاهش اثرات استروژن در مردان نقش حیاتی دارد.