Estradiol

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تعیین علت قاعدگی غیر طبیعی
  • تعیین علل خونریزی غیر طبیعی واژینال
  • بررسی علت ناباروری در زنان
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • بررسی صفات ثانویه جنسی
  • بررسی وضعیت تخمدان
  • بررسی هیپوگنادیسم و الیگوآمنوره در زنان
  • نظارت بر هورمون تراپی با دز پایین در زنان یائسه
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش استرادیول اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

استرادیول(E2)  اصلی‌ترین استروژن بدن در سنین باروری، استرادیول است. منظور از سنین باروری، درست قبل از اولین قاعدگی تا آخرین قاعدگی (یائسگی) است. در طول این مدت در جریان خون، استرادیول بیشتری نسبت به انواع دیگر استروژن وجود خواهد داشت. استرادیول قوی ترین و فراوان ترین (پیش از یائسگی) استروژن است و همچنین قوی‌ترین اثر را روی گیرنده‌های مخصوص استروژن دارد.عمدتاً در تخمدان ها تحت تحریک FSH و LH در زنان پیش از یائسگی و در بیضه ها در مردان تولید می شود.

میزان این هورمون در مرحله تخمک گذاری سیکل ماهانه به حداکثر می رسد. درآقایان نیز مقدار کمی از این هورمون تولید می شود؛  سطوح E2 بسته به سن و وضعیت باروری زن متفاوت است و نشانگر خوبی برای عملکرد تخمدان هستند.